03.03.2012 Krajowa Wystawa Drzonków sędzia A.Szutkiewicz (PL)

SPENCER  w Drzonkowie otrzymał ocenę doskonałą, Zwycięstwo Młodzieży

oraz został Najlepszym Juniorem w Rasie:)