22.05.2011 Krajowa Wystawa w Bytomiu, sędzia Adam Stasiak(PL)

HARRY w klasie pośredniej otrzymał ocenę doskonałą, lokatę I