29.05.2011 Krajowa Wystawa w Płocku, sędzia Wojciech Burski(PL)

Na wystawie w Płocku/Gostyninie HORKA otrzymała swoje drugie dorosłe CWC, oc.dosk,lok/1

MANIANA  również otrzymała CWC, lok/1, oraz Zwycięstwo Rasy - BOB